• จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

    บริการทางด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาปลีกส่ง

  • ต้องการน้ำมันคุณภาพ นึกถึงเรา

    พร้อมให้บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย

 

น้ำมันคุณภาพ

น้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน

 

บริการส่งทั่วประเทศ

บริการขนส่งน้ำมัน ฟรี!!ทั่วประเทศ อยู่ที่ไหนก็สั่งได้

 

ไม่มีขั้นต่ำ

ไม่ว่าธุรกิจอะไร ที่ต้องการใช้น้ำมัน ก็สั่งได้ ไม่มีขั้นต่ำ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทอง ปิโตรเลี่ยม จำกัด

บริการน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพ ราคาปลีกส่ง

เราคือผู้บริการทางด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งปลีกและส่ง รถขนส่งทุกคันผ่านการจดทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก อีกทั้งหัวจ่ายมิเตอร์ที่จะถูกใช้จ่ายน้ำมันในระบบ กระบวนการขายนั้นผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานชั่ง ตวง วัดตามมาตราฐาน ลูกค้าสามารถขอทดสอบความเที่ยงตรงของหัวจ่ายมิเตอร์ได้ทุกครั้ง พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การขนส่งวัตถุไวไฟทุกชนิด ซึ่งในด้านของราคานั้นทางเราคำนึงถึงความเหมาะสมในแต่ละด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ ราคาที่เป็นธรรม รวมถึงความซื่อตรงในการให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็วและปลอดภัย ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพในด้านการขนส่

ขายส่งและขนส่งน้ำมัน

ปิโตรเลี่ยม.com

ให้บริการธุรกิจขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

แบ่งตามประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน รายละเอียดมีดังนี้

  • น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่น มีช่วงจุดเดือด ประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นเครื่องยนต์แรงอัดสูงและ จุดระเบิดเองซึ่งการจุดระเบิด ของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นจากความร้อนจากแรงอัดสูงของอากาศในกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน
  • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานมาผสมกับเอทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน เบนซินพี้นฐาน 9 : เอทานอล 1โดยค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด หากนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 91 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95 สามารถเลือก แก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที
  • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานมาผสมกับเอทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน เบนซินพี้นฐาน 9 : เอทานอล 1โดยค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด หากนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 88 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 สามารถเลือก แก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที
  • น้ำมันเบนซิน E20 คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ผสมกับเอทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน เบนซิน 80 : เอทานอล 20 ได้เป็นน้ำมัน E20 ซึ่งมีค่าออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวง พลังงาน ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E20
  • น้ำมันเบนซิน เป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ประเทศไทยประกาศยกเลิกการผลิตน้ำมันเบนซิน 91เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 และผ่อนผันให้มีจำหน่ายจนกว่าจะหมด แต่ไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2556 หลังจากนั้นจำหน่ายเฉพาะน้ำมันเบนซินออกเทน 95 เท่านั้น ซึ่งน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบโดยใช้ MTBE ในการเพิ่มค่าออกเทนให้ได้ 95 เป็นเชื้อเพลิง ที่ให้กำลังอัดสูง เหมาะกับเครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่มีอัตราเร่งสูง

บริการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังน้ำมันทั่วประเทศเพื่อส่งตรงถึงโรงงานของท่าน ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพ มาตรฐานสูงสุด EURO 4 ด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ ทันสมัยแลประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับนั้นเต็มปริมาตร

ขายน้ำมัน
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ขายน้ำมัน
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง